Spisanie.to header-object

facebook facebook facebook
Регистрация Вход
Потребителско име
Парола
Запомни ме
Влезте чрез:
Всички полета са задължителни
Статии съдържащи: енергийни източници
Енергията може да бъде различни видове – електрическа, светлинна, топлинна, химична и др.Енергийните източници се делят на възобновяеми и невъзобновяеми. Невъзобновяемите са ограничени и могат да се използват еднократно. Такива са нефтът, въглищата, природният газ и др. От тях се получава голяма част от необходимата на хората енергия.Възобновяемите енергийни източници са неизчерпаеми и се възстановяват по естествен път. Всеки от тях има различни свойства и съответно различно приложение. Вятърът може да се използва за зареждането на вятърни турбини. Енергията, получавана от земната топлина, се нарича геотермална. Строежът на електроцентрали с нея е скъп, но пък цената на електроенергията намалява. Слънчевата енергия има много приложения като различни начини за генериране на електрически ток, затопляне на жилища и др. Биогоривата пък често се използват за бойлери или двигатели с вътрешно горене.За наше добро е по-скоро да се научим да използваме пълноценно възобновяемите енергийни източници, защото другите рано или късно ще свършат.
Европа, макар и в известна степен колебливо, избра да следва зелена политика, която е отговорна към околната среда и към бъдещите поколения. Да извлече позитив /устойчив растеж/ от негатива /климатичните промени/, като предприеме мерки, основани...

Коментирани